efop.jpg
dth_iskola_2018.jpg
nka.jpg


Lexia-program

A pályázat adatai

Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap, Nemzeti Programirányító Iroda Kht.

alt

A cím: "Információs technológia az általános iskolákban." a "21. század iskolája" program keretében.
Alcím: Lexia – e-tanulási tananyag az olvasási zavarok enyhítésére.
A pályázaton nyert összeg: 48.327 Euró
Önrészben: 5.386 Euró.
Összesen forintban (1 € = 250 Ft): 13'428'250 Ft.
Tevékenységek:

A projekt célkitűzései: Iskolánkban az olvasási zavarokkal küzdő tanulók számára az olvasástanulás megkönnyítése, a tanulási motiváció növelése. A célcsoport az általános iskola 1-2 évfolyamán az olvasástanulási zavarokkal küzdő tanulók.

A projekt menedzserei:

Projektmenedzser: Soós Lajos,
Pénzügyi menedzser: Vargáné Farkas Hedvig 2005-, (2004. Violka Ildikó)
Szakmai menedzser: Győriné Csendes Gyöngyi (isk. ig. 2005-)
(Koziczné Kele Ildikó, 2004. )
Informatikai menedzser: Móricz Attila,
Koordinációs menedzser: Móricz Attiláné.

A projekt kivitelezője

Profi-Média Kft. www.profi-media.com

A projekt megvalósításának időtartama

2004. október - 2006. március

A fejlesztés eredményei

Megtekinthető az interneten: Könnyen kezelhető, sok interaktív elemet alkalmazó e-tanulási tananyag. Az integrált nevelés támogatása személyre szabott tananyaggal, a tananyagfejlesztés decentralizálása, a diszlexiás tanulóink olvasási zavarainak enyhítése, az olvasás pontosságának és sebességének növelése, a helyesírás fejlesztése, ezáltal általában a tanulás folyamatának megkönnyítése.

E célt olyan készségek fejlesztésével érjük el, amelyek nagy szerepet játszanak az olvasás folyamatában:
Vizuális és auditív képességek, az emlékezet, a figyelem, a fonológiai képességek, a szekvenciális információfeldolgozás, a koncentrációs képesség, a térbeli tájékozódás, a ritmusérzék. A tanulók olvasási motivációjának erősítése, az olvasás megkedvel- tetése.

Az oktatócsomag technikai felépítése


1. A  keretprogram, amely tartalmazza a tananyagot; lehetővé teszi személyre szabott feladatsorok összeállítását, valamint saját feladatok készítését; a feladatok megoldási állapotára vonatkozó információkat tárol; az anyag minden egyes eleme önállóan is felhasználható, vagyis kiemelhető a keretből;

2. A pedagógiai tartalom, amely a tanulóknak szól. Ezek elemei: a nyílt végű interaktív nyelvi játékok; feladatok; valamint kép-, betű- és hangkészletek új feladatok összeállításához.

3. Szakmai tartalom, amely a pedagógusoknak szól: tanítói segédlet az anyag egészére (célja, használata) vonatkozóan; tanítói segédlet feladatonként: (a) a feladat célja, (b) megoldási módjai; óravázlatok, javaslatok órai és tanórán kívüli felhasználásra.

 
ÚMTF logó NFÜ logó Nyugat-Dunántúl - A kezdeményezések régiója

Projekt neve: ÚMFT Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)
Pályázat azonosító: NYDOP-2009-5.1.1/C-09-0017
Projekt leírása : Közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése a nyúli Pilinszky János Általános Iskolában
A projektet támogatta az Európai Unió és a Magyar Köztársaság.

Január 2020
H K Sz Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Menza

Aktuális étrend DECEMBER hónapban.

UNIÓS PÁLYÁZAT TÁMOP 3.1.5.

Pedagógusképzés a nyúli Pilinszky János Általános Iskolában Azonosítószám: TÁMOP- 3.1.5.-09/A/2-2010-0432

Iskola akadálymentesítése

Iskola akadálymentesítése NYDOP-5.1./C-09-2009-017 pályázat keretében

Alapítványunk

A "Mi iskolánkért" Közhasznú Alapítvány az elmúlt években nagy mértékben hozzájárult az iskola fejlesztéséhez.