efop.jpg
dth_iskola_2018.jpg
nka.jpg


TÁMOP 3.1.4.


Örömmel tájékoztatjuk a nyúli polgárokat, hogy a Pilinszky János Általános Iskola eredményesen szerepelt a TÁMOP 3.1.4. című pályázaton.

 

 

alt


A projekt hozzájárul az oktatás hatékonyabb sikeréhez.

  • A nagyobb kihívást a projekt eredményeként alkalmazandó IKT eszközök, és az ehhez kapcsolódó tanítási-nevelési eljárások, módszerek jelentenék, amihez biztosítani kell a felkészült humán erőforrást. Ez komoly feladatot ró a pedagógusokra is, ezért továbbképzésüket ebből a pénz- forrásból tudjuk biztosítani.

  • A továbbképzések terén a tanári karnak meg kell ismernie ezen új informatikai technológiák használatát, a hozzájuk kapcsolódó háttértudást. Ezen új eszközök használatát a modern oktatásban már a mindennapok részévé kell fejleszteni.

  • Az új technológiák megismerése mellett mindenképpen ötvözni kell ezt a kompetencia alapú neveléssel, a diákok egyéni és személyre szabott fejlesztésével.

  • Nagyon nagy kihívás lesz a hátránnyal élő és sajátos nevelést igénylő gyermekek integrációjának megvalósítása, mind az integrált nevelésre irányuló ismeretek elsajátítása nagy előrelépést jelentene ezen a területen.

  • Az IKT eszközök beszerzésére, illetve a pedagógusok továbbképzésére ad lehetőséget az elnyert TÁMOP 3.1.4. pályázat, amelynek összege 25 millió Ft, 100% -os támogatás.

  • A jól felszerelt, minőségi oktatást és szolgáltatásokat nyújtó intézmény a garanciája a hosszú távú működésnek, ez teremt alapot a szülők bizalmára. Ebben áll versenyképessége is a városi iskolákkal szemben. Gondoskodni tudunk emellett az ember- és természetbarát nevelésről, ami tovább növeli értékeinket.

  • A fenntarthatóságban szerepet vállalt az iskolán kívül Nyúl Község Önkormányzata is.

A pályázat igazolja, hogy az iskola és az önkormányzat megértette a 21. század kihívásait, és ezért tenni is kíván. Tudjuk, hogy az iskola a mai világban nem csak oktató, hanem szolgáltató és alkalmazkodó intézmény is, mely ha kell, az otthon helyett otthon, a tanár pedig szülő helyett szülő. Mi ennek jegyében szeretnénk folytatni tevékenységünket - 21. századi körülmények között.

Győriné Csendes Gyöngyi
igazgató

alt

(A képre kattintva további képek tekinthetők meg a galériában)

 


Előadás a kompetencia alapú oktatásról


A TÁMOP-PAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE:


Ebben az időszakban valósultak meg az akkreditált pedagógus továbbképzések.

Összesen 16 fő pedagógus vett részt 18 képzésen, melyek a következők voltak:

1) Változáskezelés és projektmenedzsment a közoktatásban c. – 3 fő

2) Intézményvezetés feladatai az új oktatásszervezési feladatok intézményi tervezésében, az új tanulásszervezési eljárások bevezetésében c. – 3 fő

3) Korszerű tanulási technikák és stratégiák c. – 7 fő

4) Digitális eszközök alkalmazása a tanulási munkában c. – 7 fő

5) A memóriatechnikák és tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai oktatás és nevelés során c. – 2 fő

6) A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- az életpálya- építés kompetenciáinak fejlesztése 1-6. évfolyamon c. – 1 fő

7) Mérés, értékelés az általános iskolai gyakorlatban c. – 2 fő

8) Drámapedagógiai felkészítés tanítók és tanárok részére c. – 4 fő

9) A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szociális, életvitel és környezeti programcsomag 1-6. évfolyamon c. – 1 fő

10) Az együttnevelés elmélete és gyakorlata c. – 2 fő

11) A számítógépek alkalmazásának lehetőségei a pedagógus munkájában c. – 2 fő

12) Élő idegen nyelv c. -1 fő

13) Hatékony módszerek a nehezen kezelhető pedagógiai helyzetekre c. – 1 fő

14) A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- matematika programcsomag 5-8. évfolyamon c. – 1 fő

15) 15. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- matematika programcsomagok 1-4. évolyamon c. – 1 fő

16) A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- szövegértés-szövegalkotás programcsomagok 14. évfolyamon c. – 1 fő

17) A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- szövegértés- szövegalkotás programcsomagok 5-8. évfolyamon c. – 1 fő

18) 18. A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való, felkészítés a kompetencia alapú oktatást szolgáló pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetésére c. – 1 fő.

A képzéseken a kollégák 41 tanúsítványt szereztek.

 

A programban részt vevő valamennyi tanár és a tantestület nagy része az interaktív tábla használatával ismerkedett vagy mélyítette el e területen már meglévő ismereteit.

 

A továbbképzések helyszínei, időpontjai, témái és a részt vevő pedagógusok névsora ebben a táblázatban látható.

 

A mentorokkal, tanácsadókkal való kapcsolat gyümölcsöző volt. Mindig lehetett szakmai segítséget kérni a kollégáktól. Rendszeresen megbeszéléseket folytattak egymással, a mentorok óralátogatásokon győződhettek meg a pedagógusok szakmai felkészültségéről.

 

A szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen bevezetésre kerültek a kompetenciafejlesztő programcsomagok 2.a (16 fő ) és 7.b ( 15 fő) évfolyamokon.

alt

(A képre kattintva további képek tekinthetők meg a galériában)

 

A matematika kulcskompetencia területen szintén alkalmazásra kerültek a kompetencia-fejlesztő programcsomagok a 2.b ( 15 fő) és a 7.a (17 fő) évfolyamokon.

alt

(A képre kattintva további képek tekinthetők meg a galériában)

 

A TÁMOP megvalósításához készített ütemterv értelmében a 2. félév feladatai között szerepelt a tantárgytömbösítés bevezetése, amely 7.a ( 17 fő) és a 7. b (15 fő) osztályokban került bevezetésre ember és társadalom, valamint szövegértés-szövegalkotás műveltségterületen. Mind a pedagógusok, mind a tanulók részéről pozitív visszajelzések érkeztek ezzel az új tanulásszervezési eljárással kapcsolatban.

alt

(A képre kattintva további képek tekinthetők meg a galériában)

 

A háromhetet meghaladó projekt témája : A reformkor, és gr. Széchenyi István munkássága volt. Ezt a programot 7. évfolyamon vezettük be. Komoly szervezési feladatot jelentett a megvalósítása. A téma sokszínűsége lehetőséget biztosított minden tanuló számára, hogy értékes ismereteket szerezzenek. Az egész iskola profitált az évfolyam munkájából, mert az elkészített produktumok mindenki számára elérhetőek voltak.

 

Feladataink között szerepelt a témahét lebonyolítása. Minden évfolyamnak lehetőséget kívántunk adni az aktív részvételre, ezért 5. és 6. osztályokban valósítottuk meg ezt a programot, melynek témájául a kolléga a környezet és természetvédelem témakört választotta, kiemelten foglalkozva a Madarak és fák napja témával.

alt

(A képre kattintva további képek tekinthetők meg a galériában)

 

Iskolánk mindig kiemelten foglalkozott a természeti és környezeti oktatással. Ezt a célt szolgálta az erdei iskolák foglalkozásain való részvétel. A pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy a moduláris oktatás kereteiben a 3. 4. évfolyamos tanulóink rész vegyenek egy négy napos, a Fertő – Hanság Nemzeti Park szervezésében lebonyolításra kerülő erdei iskolai oktatásban.

alt

(A képre kattintva további képek tekinthetők meg a galériában)

 

Célunk volt, hogy minden évfolyam részesüljön a pályázat nyújtotta lehetőségekből. Ezért alsó és felső tagozaton színházlátogatás, budapesti kirándulás biztosította a gyerekek számára a játszva tanulás élményét.

alt

(A képre kattintva további képek tekinthetők meg a galériában)

 

A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMTERVE: itt olvasható

 

A Pilinszky János Általános Iskola a 2009-2010-es tanévben a következőképpen vett részt a TÁMOP-ban:

 

Kiss Auguszta matematika 2. b osztály

Kozicz László matematika 7. a osztály

Pohárnikné Nagy Zsuzsanna szövegértés 2. a osztály

Csigóné Máté Zsuzsanna ember és társadalom 7. évfolyam

Szalayné Bokor Éva szövegértés-szövegalkotás 7. évfolyam

Buza Henrietta erdei iskola 3. évfolyam

 

A TÁMOP megvalósítása során elkészült anyagokat (projekthetek, helyi tantervek, tanmenetek, óravázlatok) az egyes tantárgyi területekre kattintva olvashatják el bővebben.

 

 

alt

Új Magyarország Fejlesztési Terv
TÁMOP 3.1.4. program


www.nfu.hu

 

 

 


 

  
ÚMTF logó NFÜ logó Nyugat-Dunántúl - A kezdeményezések régiója

Projekt neve: ÚMFT Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)
Pályázat azonosító: NYDOP-2009-5.1.1/C-09-0017
Projekt leírása : Közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése a nyúli Pilinszky János Általános Iskolában
A projektet támogatta az Európai Unió és a Magyar Köztársaság.

Január 2020
H K Sz Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Menza

Aktuális étrend DECEMBER hónapban.

UNIÓS PÁLYÁZAT TÁMOP 3.1.5.

Pedagógusképzés a nyúli Pilinszky János Általános Iskolában Azonosítószám: TÁMOP- 3.1.5.-09/A/2-2010-0432

Iskola akadálymentesítése

Iskola akadálymentesítése NYDOP-5.1./C-09-2009-017 pályázat keretében

Alapítványunk

A "Mi iskolánkért" Közhasznú Alapítvány az elmúlt években nagy mértékben hozzájárult az iskola fejlesztéséhez.